Den sortmundede kutling er en indvasiv art som spiser muslinger, rejer og fiskeyngel. DTU Aqua har et projekt i gang, hvor fiskens udbredelse i de danske farvande kortlægges.

Hvis i møder den mens i dykker bedes i sende oplysning om hvor den er set, gerne med foto hvis muligt.

Er du ikke helt sikker på at det er den rigtige fisk, så send et foto alligevel. Jeg sender det videre og få oplysning om hvilken fisk det drejer sig om.

Mailadresse: ur.jensen@bbsyd.dk

Hilsen Ulla
Klik og se billeder af den Sortmundede kutling