Sortmundet kutling

Den sortmundede kutling er en indvasiv art som spiser muslinger, rejer og fiskeyngel. DTU Aqua har et projekt i gang, hvor fiskens udbredelse i de danske farvande kortlægges.

27.03.2017 af Jes Ramsing - Læs mere